Företaget

Eskilstuna Handelsstål AB är ett väletablerat företag med rötter i den sörmländska myllan som letar sig tillbaka till 2001 och har sedan dess levererat stål, service och kvalitet till både större och mindre företag och även försäljning till privatpersoner.

Ägaren Tomas Axelsson började sin livsbana i värmländska Karlskoga och hade vid starten av Eskilstuna Handelsstål AB nästan 20 år bakom sig inom stålbranschen. Under dessa år skaffades ett gediget kontaktnät och en stabil och bred kunskapsbank inom stål och metaller samt inom verktygsstål/specialstål.

I augusti 2001 startades Eskilstuna Handelsstål AB på Gredbyvägen 16 i Eskilstuna som ett enmansföretag. Redan inom ett år anställdes första medarbetaren. Därigenom kunde Eskilstuna Handelsstål AB klara av transporter på egen hand. Året efter anställdes ytterligare en person som säljare och lagerarbetare.

Från star hade Tomas hjälp på kontoret 1 dag i veckan men i december 2005 anställdes en kontorist på halvtid.

Under 2009 började lokalerna kännas trånga och det var läge för expansion och utbyggnad. Platsen som valdes var Folkestaleden 38 som ligger strategiskt belägen alldeles intill E20 och möjliggör bra lastnings- och lossningsmöjligheter för transport till och från Eskilstuna Handelsstål AB. Bygget om 2300 m2 stod klart hösten 2010.

En ny kapmaskin köptes in och efter flytten som kan kapa upp till 400 x 400 mm helt automatiskt. Vid årsskiftet 2016/2017 köpte Eskilstuna Handelsstål AB upp Tuna Stål & Metall AB med utökat sortiment som följd vilket medförde att lokalerna blev trånga och en utbyggnad på ca 1000 m2 uppfördes under våren 2017.

Idag är vi 10 st medarbetare och 2019 köptes det senaste tillskottet i maskinparken in, en helautomatisk kapmaskin med inmatningsmagasin och sorterverk. I dagsläget har vi fyra helautomatiska kapmaskiner, två för rak-kapning och två som klarar ger-kapning samt en trumlingsmaskin.

Om_företaget