Kaptoleranser

Generella Toleranser för bearbetade artiklar SS-ISO 2786-1 Grov.

Toleranser_tabell1

Längder från och med 500 mm gäller standard EN 1090-2 och följande formel för plus och minus tolerans. L/5000 + 2mm.

 

Gerkapning

Standardtolerans längdmått: Dubbla kaptoleranser enl SS-ISO 2768-1 grov.
Standardtolerans vinkelavvikelse ±1°.

toleranser_tabell2