Försäljningsvillkor

Tillägg rör

Kvantitetstillägg tillkommer vid poster under 500 kg av samma dimension/stål- sort enligt nedan:
Poststorlek / Orderrad / kg Tillägg %/m
– 25
26 – 50
51 – 100
101 – 250
251 – 500
+ 75 %
+ 50 %
+ 30 %
+ 20 %
+ 10 %
Poststorlek / kg Tillägg
– 49
50 – 99
100 –
300 kr
200 kr

 

Tillägg stål

Kvantitetstillägg tillkommer vid poster under 500 kg av samma dimension/ format/stålsort enligt nedan:
Poststorlek / Orderrad kg Tillägg kr/kg
– 25
26 – 50
51 – 100
101 – 250
251 – 500
501 –
8,00
5,00
3,00
1,50
0,75
0

 

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna leveransbestämmelser